se
 • LT
 • EN
 • RU
 • DE
 • SE
 • PL
 • FI

Miljö

Miljö

Lietpak arbetar ständigt för att minska miljöpåverkan genom att implementera miljöteknik samt uppgradera och modernisera vår produktionsutrustning.

Producenter och konsumenter kan i dag knappast föreställa sig en värld utan förpackningar. Förpackningen skyddar produkter under transport vilket minskar kassation och om de packas ordentligt och i rätt typ av förpackningsmaterial, kommer förpackningen bibehålla produktens goda kvalitet under en längre tid än vad som annars varit möjligt. Förpackningen hjälper oss alltså att bevara och skydda våra produkter och samtidigt minska miljöpåverkan.

Vi är medvetna om vårt ansvar för miljön. Vi strävar efter att göra våra produkter och deras tillverkningsprocess miljövänligare. Mycket uppmärksamhet ägnas åt miljöskydd och alla våra anställda är involverade i miljöarbetet.

Vi strävar hela tiden för att uppfylla miljökrav och standarder förknippat med vår verksamhet. Vi utbyter miljöinformation med alla berörda parter. Vi hoppas och tror att alla dessa aktiviteter leder oss till en renare och vackrare värld.

Vad är det vi gör?
 • Vi är certifierade och arbetar enligt miljöledningssystemet ISO 14001.
 • Vi använder avancerade tekniska lösningar som skyddar miljön från förorening under drift eller i samband med olyckor.
 • Vi sparar el och andra resurser och väljer mindre miljöpåverkande produkter och material när så är möjligt.
 • Vi planerar och samordnar användningen av företagets fordon. Sköter underhåll för att minimera bränsleförbrukning och öka fordonens livslängd.
 • Vi har installerat termisk oxidation teknik för att återvinna värme, vilket eliminerar VOC-utsläppen till luften.
 • Vi sorterar vårt avfall och har implementerat teknik för dess hantering och återvinning.